สินค้าของแต่งบ้าน

ผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้านทุกชิ้นของบัวผัดใช้วัสดุที่บรรจงคัดสรรจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เศษผ้าและวัสดุอื่น ๆ มาเพิ่มมูลค่า เราทำความสะอาดอย่างดีแล้วต้มหรือย้อมด้วยสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตากแดดเพื่อประหยัดพลังงาน แล้วจึงให้ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะ ตรวจคุณภาพ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานสากล แล้วจึงจัดส่งให้ผู้รับ

CUSHION

RUG

BALL

SEAT

LAMP

WALL HANGING