ผ้าต้องลาย หรือ ตุง

จากภูมิปัญญาของชาวล้านนา ในการประดับตกแต่งสถานที่  ผ้าต้องลายหรือผ้าตอกลาย หรือตุง ใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร ทนฝนทนแดด มีความกว้างต่าง ๆ กัน และความยาวสูงสุดถึง  4 เมตร มีหลายสีและหลายลาย แต่ละลายมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

ผ้าต้องลาย หรือตุง

Lanna 001A

Lanna 001B

Lanna 005A

Lanna 003B

Lanna 003

Chaina 002A

Lanna 006

Chaina 002B