เกี่ยวกับบัวผัด

ทีมงานบัวผัด

ชื่อ “บัวผัด” มาจากไหน

“บัวผัด” เป็นชื่อมารดาของคุณวิไล ไพจิตรกาญจนกุล ผู้ก่อตั้งบัวผัดแฟคทอรี่  มีเรื่องโรแมนติกเบื้องหลังชื่อโรงงาน  คือเมื่ออายุ 15 ปี คุณวิไลได้ยินบิดา คืออาปา เหย่งกง  แซ่หว่อง บอกมารดา คือ อาแม นางบัวผัด ซึ่งเป็นคนไทยเหนือว่า  “บัวผัด อั๊ว จะตั้งชื่อร้านใหม่ของเรา ว่าร้าน ‘บัวผัด’ นะ เพราะว่าอั๊วรักลื้อ” เหย่งกง เป็นภาษาจีนฮากกา แปลว่าแสงอันมาจากที่ไกล คือแสงตะวันนั่นเอง  ส่วน “บัวผัด” ก็แปลว่าดอกทานตะวัน  ชื่อโรงงานนี้จึงมาความหมายของชื่อพ่อกับแม่รวมกัน

ร้านบัวผัดพานิชริมถนนช้างคลาน ที่ปัจจุบันคือ ไนท์บาซาร์ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและเสื้อผ้าพื้นเมืองแก่นักท่องเที่ยว จึงได้เริ่มต้นขึ้น

ครอบครัว “บัวผัด”

วัตถุประสงค์แรกของ  บัวผัดแฟคทอรี่  คือเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้ร้านบัวผัดพานิช เพื่อจะได้มีสินค้าที่แตกต่างจากท้องตลาด มีคุณภาพที่ดีเชื่อถือได้ ใช้ภูมิปัญญาของอาปาเหย่งกง ซึ่งเคยเป็นครูเดินสอนทอผ้าประจำกระทรวงอุตสาหกรรม มาต่อยอดผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บัวผัดแฟคทอรี่อยู่ในหมู่บ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง อันเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรม  ชาวสันกำแพงดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวยองและชาวลื้อ มีชาวจีนและชาติพันธุ์อื่น ๆ อยู่ด้วยเป็นส่วนน้อย  ช่างฝีมือของบัวผัด ก็คือคนในชุมชนรอบ ๆ โรงงาน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยอง ที่รักการทำงานและมีพรสวรรค์ทางศิลปะหัตถกรรมอยู่แล้ว

หัตถกรรมโดยเฉพาะงานทอผ้า ถึงกับมีคำกล่าวว่า หญิงสาวชาวยอง นั้นหาก "เก็บเขา" ไม่เป็นแล้ว ก็ยังออกเรือนไม่ได้ (การ"เก็บเขา" ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทอผ้า ก็คือการเก็บตะกอบนกี่ทอผ้า) ด้วยความเป็นช่างฝีมือในสายเลือด เมื่อได้ฝึกฝนงานอย่างเป็นระบบ ก็ทำให้ผลิตสินค้าผ้าพื้นเมืองโดยมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติได้อย่างประณีตงดงาม

โรงงานบัวผัดเข้ามาอยู่ในชุมชนในพ.ศ. 2530  ทำให้คนในชุมชนมีงานทำเพิ่มขึ้น มีทั้งคนที่ทำงานเต็มวันและแม่บ้านที่รับงานพิเศษไปทำที่บ้านในยามว่าง   บัวผัดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เหมือนที่ชุมชนเป็นส่วนสำคัญของบัวผัด    พวกเราอยากจะแบ่งปันความสุขง่าย ๆ ในบ้านเราให้ท่านได้รับรู้และพลอยสุขไปกับพวกเราด้วย  หวังว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เห็น ได้ใช้ ได้สัมผัสกับสินค้าของบัวผัด ท่านจะรำลึกถึงความสุขจากหมู่บ้านกอสะเลียม หมู่บ้านเล็ก ๆ อันแสนสุขในจังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานบัวผัดแฟคทอรี่