การดูแลรักษาผ้าอุ๊กดอกใบ

วิธีการดูแลรักษา

  • ซักด้วยมือหรือเครื่อง ด้วยน้ำเย็น ปั่นเบา และควรแยกซักต่างหาก
  • ใช้น้ำยาซักผ้าที่ถนอมเนื้อผ้า
  • ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
  • แขวนตากในที่ร่ม
  • พรมผ้าให้ชื้นก่อนรีด